Kalendarium roku szkolnego 2018/2019

Kalendarium roku szkolnego 2018/2019

17.09. 2018. – rozpoczęcie zajęć w grupach

31.10.- 2.11.2018. – dni wolne od zajęć

24.12. 2018. – 2.01. 2019. – przerwa świąteczno-noworoczna

14.01.- 27.01. 2019 – ferie zimowe

17.04-23.04. 2019 – przerwa wielkanocna

29.04.- 3.05.2019 – majówka

Zakończenie zajęć według harmonogramów poszczególnych grup-nie później jednak niż do 19 czerwca