Nasze priorytety

Oto lista naszych kluczowych założeń w pracy z dziećmi!

Mając na uwadze zrównoważony i harmonijny rozwój dzieci uczęszczających na organizowane przez nas zajęcia, kierujemy się kilkoma podstawowymi założeniami:

 • z radością i ciekawaością badać i odkrywać świat
 • wszystkimi zmysłami postrzegać i rozumieć świat
 • zdobywać samodzielne doświadczenia
 • stwarzać przestrzeń ruchu, doświadczać w ruchu i przestrzeni
 • osiągać równowagę ze sobą i otoczeniem
 • wspierać koncentrację i odprężenie
 • rozwijać struktury myślowe, nauczać w odpowiedni dla mózgu i kompleksowy sposób
 • wspierać indywidualność oraz zróżnicowane nauczanie
 • oferować odpowiednie treści i materiały do nauki
 • rozwijać partnerstwo w wychowaniu, przejmowanie samodzielnej odpowiedzialności oraz współodpowiedzialności
 • uczyć się głową, sercem, ręką

Naszym nadrzędnym celem jest DOBRO Państwa dzieci oraz ich EFEKTYWNY ROZWÓJ.