fbpx

POLITYKA 
PRYWATNOŚCI​

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), zostałem/am poinformowany/a, że:
 1. administratorem moich danych osobowych jest Centrum Szkoleniowe Memo Dominika Muńko NIP: 676 220 89 43 60, www.szkolamemo.pl, kontakt@szkolamemo.pl, tel.: +48 793707167;

 2. dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:
  1. podjęcia przez Administratora działań na moje żądanie tj. skontaktowania się ze mną przez Administratora w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. moje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora takim jak podmioty, które dostarczają usługi lub rozwiązania informatyczne Administratorowi;

 4. dane osobowe przetwarzane w celu podjęcia przez Administratora działań na moje żądanie, Administrator przechowuje przez okres 5 lat od ich zebrania lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu;

 5. dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, Administrator przechowuje do czasu, aż zgłoszę sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu;

 6. przysługują mi następujące prawa:
  1. prawo dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania danych osobowych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do przeniesienia danych osobowych;
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych;
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 7. w celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej mogę skierować do Administratora żądanie pisemnie na adres Centrum Szkoleniowe Memo Dominika Muńko, Aleje Wierzbowe 2, 66-446 Karnin lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@szkolamemo.pl;

 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania niemożliwe będzie skontaktowanie się z Administratorem