fbpx

Początek Niesamowitej Odysei Neuronów: kurs rozwoju inteligencji wielorakich dla uczniów klas 1 i 2

Nauka sprawności czytania, stymulowanie harmonijnego rozwoju wszystkich obszarów i poziomów inteligencji wielorakiej, umiejętności uczenia się i poczucia kompetencji i pewności siebie dla dzieci z klas 1 i 2

Jest to program specjalnie skonstruowany dla dzieci klas 1 i 2, które rozpoczynają edukację. To doskonały czas, na bezpieczne wprowadzenie dzieci w świat wiedzy i nauki, pokazania, że nauka może być wspaniałą przygodą; otwarcie dziecka na ciekawą wiedzę, robienie eksperymentów i pierwszych doświadczeń naukowych; rozwijanie umiejętności czytania i uczenia się; wzmacnianie poczucia własnej wartości poprzez odkrywanie indywidualnych i nie powtarzalnych uzdolnień dziecka, ponieważ to wszystko ułatwi nie tylko funkcjonowanie w szkole, ale i położy podwaliny pod dobry start w przyszłość.

Program Początek Niesamowitej Odysei Neuronów: budzi pasję poznawczą, oswaja ze szkołą, rozwija wszechstronne uzdolnienia, nie tylko matematyczno – logiczne i językowe oraz zaciekawia światem w sposób przyjazny mózgowi małego dziecka.

Elementy Kursu:

 • Nauka czytania metodą globalną i sylabową poprzez zabawę, która jako naturalna potrzeba i aktywność dziecka, stanowi najlepsze środowisko do opanowania tej skomplikowanej umiejętności. Gry, zabawy i emocjonujące dyskusje to podstawa naszych zajęć. Dzięki zastosowanym metodom dziecko w sposób naturalny i niewymuszony osiąga biegłość czytania ze zrozumieniem i dzięki temu budzi się w nim pasja czytelnicza. To niezwykle ważne, ponieważ dzieci sprawnie czytające, zazwyczaj odnoszą większe sukcesy w szkole. Przecież czytanie, to nie tylko lektury i język polski, ale i zadania z treścią na matematyce, fizyce, chemii….kto nie rozumie treści tych zadań, nie będzie potrafił ich rozwiązać, nawet jeśli potrafi dobrze liczyć. Czytanie rozwija pamięć, koncentrację, wyobraźnię, poszerza wiedzę ogólną i wzbogaca zasób słownictwa, a także wspiera przyswajanie zasad ortograficznych. Nasi kursanci wyrastają na małych pasjonatów czytelnictwa.
 • Fitness mózgu – na naszych zajęciach dbamy o to, aby mózgi naszych kursantów, dzięki odpowiednio dobranym zadaniom, wytwarzały nowe połączenia między neuronami. To dlatego od czasu do czasu zamiast rąk używamy stóp albo poznajemy nowe zapachy, które wspomagają zapamiętywanie.
 • Trening pamięci i koncentracji uwagi: kto nie ma umiejętności koncentrowania uwagi, ten niczego się nie nauczy. A że z tym coraz bardziej krucho, nie tylko wśród dzieci, potrzeba szczególnej troski, aby nauczyć najmłodszych skupiania się na wykonywanym zadaniu i kierowania uwagi na to, co najistotniejsze. Uwaga jest nieodzowna, ale może stwarzać problemy jeśli zostanie błędnie skierowana – wtedy proces nauki utknie w martwym punkcie. Największy talent w pedagogice to ciągłe przykuwanie i nakierowywanie uwagi dzieci, tak aby odpowiednio je prowadzić. W ten talent wyposażeni są wszyscy trenerzy Odysei Neuronów.
 • Rozwijanie inteligencji wielorakiej. Każde dziecko jest mądre – niebywale mądre. Każde wyposażone jest w niepowtarzalny wachlarz zdolności. Unikalny tak samo, jak linie papilarne. W tradycyjnej szkole, bardzo często nagradzane i doceniane są dzieci u których dominują uzdolnienie językowe albo matematyczne. Wszystkie inne giną w ich cieniu, tracąc poczucie własnej wartości. Tak być nie może. Poza inteligencją lingwistyczną i matematyczno – logiczną, mamy jeszcze: inteligencję przyrodniczą, muzyczną, cielesno - kinetyczną, przestrzenną, interpersonalną i intrapersonalną. Naszą misją jest stymulowanie harmonijnego rozwoju każdej z nich, po to aby każde dziecko czuło się kompetentne i miało poczucie własnej wartości, dzięki temu wyrośnie na człowieka świadomego siebie i gotowego na odnoszenie sukcesów.

Dlaczego warto?

Początek szkoły podstawowej to niezwykle ważny moment w życiu małego człowieka. Od niego zależy bardzo wiele. On ukształtuje jego podejście do nauki i wpłynie na rozwój bądź zanik pasji poznawczej. To także czas, który kształtować będzie poczucie kompetencji i własnej wartości, kładąc podwaliny nie tylko pod dalszą edukację, ale także dorosłe życie.

Dzięki udziałowi w kursie Twoje dziecko:

 • Doświadczy, że nauka to świetna zabawa
 • Poczuje się wartościowe i kompetentne
 • Nauczyć się czytać metodą przyjazną mózgowi i będzie rozumiało czytany tekst, a nie tylko składało literki
 • Rozwinie pasję poznawczą
 • Nauczy się angażować w zajęcia dzięki ich barwnej formule opartej o gry i zabawy
 • Pozna swój własny wachlarz niepowtarzalnych uzdolnień
 • Będzie potrafiło koncentrować się i kierować swoją uwagę na rzeczy istotne

Szczegóły kursu

 • 60 spotkań 2 razy w tygodniu po 45 minut: w poszanowaniu dla dziecięcych możliwości skupiania uwagi oraz po to, aby uniknąć zjawiska nadmiaru bodźców
 • Nasze kursu skupiają się nie tylko na wspieraniu dzieci. Naszym marzeniem jest budowanie społeczności rodziców świadomie zaangażowanych w rozwój dzieci, dlatego więc systematycznie organizujemy warsztaty dla rodziców
 • Każdy rodzic otrzymuje od trenera systematyczne informacje na temat postępów dziecka a raz w tygodniu smsa lub maila z informacją o tym, co wydarzyło się na zajęciach

Sprawdź nasz CENNIK

Mała Odyseja Neuronów: kurs efektywnej nauki dla dzieci klas starszych

Jest to kurs dedykowany dzieciom od klasy, które potrafią już biegle czytać. Przed nimi coraz więcej wyzwań stawianych w szkole, coraz obszerniejszy materiał i więcej przedmiotów. To dlatego potrzeba im umiejętności uczenia się. Kurs skonstruowany jest tak, aby każdy kursant wiedział, jak się uczyć, żeby się nauczyć oraz żeby proces nauki był przyjemny i efektywny.

Program Początek Niesamowitej Odysei Neuronów: budzi pasję poznawczą, oswaja ze szkołą, rozwija wszechstronne uzdolnienia, nie tylko matematyczno – logiczne i językowe oraz zaciekawia światem w sposób przyjazny mózgowi małego dziecka.

Elementy kursu

 • Fitness mózgu – na naszych zajęciach dbamy o to, aby mózgi naszych kursantów, dzięki odpowiednio dobranym zadaniom, grom i zabawom wytwarzały nowe połączenia między neuronami. To dlatego od czasu do czasu zamiast rąk używamy stóp albo poznajemy nowe zapachy, które wspomagają zapamiętywanie.
 • Trening pamięci i koncentracji uwagi: kto nie ma umiejętności koncentrowania uwagi, ten niczego się nie nauczy. A że z tym coraz bardziej krucho, nie tylko wśród dzieci, potrzeba szczególnej troski, aby kontynuować rozwijanie umiejętności skupiania się na wykonywanym zadaniu i kierowania uwagi na to, co najistotniejsze. Uwaga jest nieodzowna, ale może stwarzać problemy jeśli zostanie błędnie skierowana – wtedy proces nauki utknie w martwym punkcie. Największy talent w pedagogice to ciągłe przykuwanie i nakierowywanie uwagi dzieci, tak aby odpowiednio je prowadzić. W ten talent wyposażeni są wszyscy trenerzy Małej Odysei Neuronów.

  Na tym etapie wkraczają super moce - pomoce:

  1. Zabawy z kostkami do gry
  2. Żonglowanie skrzyżne
  3. Specjalny autorski podręcznik z ćwiczeniami na koncentrację uwagi oraz trening pamięci, a w nim np. piramidy i kwadraty
  4. Nauka robienia notatek w formie map myśli, aby w proces nauki zaangażowane były obie półkule mózgowe
  5. Zapoznanie z podstawowymi technikami pamięciowymi

  UWAGA: A to wszystko trenowane na materiale szkolnym, aby dzieci wiedziały, jak się uczyć, żeby się efektywnie nauczyć!

 • Trening szybkiego czytania ze zrozumieniem. Dzieci, które rozpoczynają kurs czytają zwykle z tempem około 50-120 słów na minutę i dość niskim poziomem rozumienia tekstu oscylującym wokół 30-50 % tekstu. Dlaczego? Dlatego, że na tyle pozwala nam tradycyjna technika czytania. Dzieci, które uczestniczą w kursie zaczynają czytać z tempem około 500-1000 słów na minutę, a poziom rozumienia tekstu wzrasta do 80-100 %. Magia? Nie, chociaż tak może się wydawać na pierwszy rzut oka. To wynik odpowiednich ćwiczeń: oka, ręki, poznania nowych technik czytania, pracy z tekstem oraz wielu innych czynników. Wyobraź sobie o ile skróci się czas nauki, czytania lektur, rozwiązywania zadań z treścią, jeśli Twoje dziecko przyspieszy tempo czytania 10-20krotnie, poprawiając przy tym poziom rozumienia tekstu.
 • Kształtowanie poczucia kompetencji oraz własnej wartości Dziecko, które wie, jak się uczyć i potrafi robić to efektywnie, odnosi sukcesy i nie czuje się obciążone i przytłoczone. To dla nas bardzo ważne. Naszą misją jest tworzenie przestrzeni, programów i kursów przyjaznych mózgowi. Nasi kursanci to dzieci radosne, twórcze i pewne siebie.

Dlaczego warto?

Każdy z nas wie, jak ważna jest umiejętność uczenia się. Bez niej można godzinami siedzieć nad książką, powtarzać do sprawdzianu a efekt będzie mało zadowalający. Wiemy także, że w szkole nikt dziecku nie pokaże, jak się uczyć, żeby się nauczyć. Tak więc, aby nauka nie szła w przysłowiowy las, zapraszamy do nas

Dzięki udziałowi w kursie Twoje dziecko:

 • Nauczy się, jak się uczyć
 • Skróci czas nauki 2 a nawet 3krotnie
 • Czas zaoszczędzony na nauce szkolnej będzie mogło wykorzystać na rozwój innych pasji i zainteresowań
 • Nabierze wiary we własne kompetencje i możliwości
 • Pozna techniki pamięciowe
 • Pozna techniki szybkiego czytania
 • Zacznie czytać w tempie 500-1000 słów na minutę, a poziom rozumienia tekstu zwiększy się do 80-100%
 • Będzie pasjonatem czytania
 • Nauczy się wykorzystywać piktogramy
 • Stanie się mistrzem robienia notatek nieliniowych, tzw. map myśli

Szczegóły kursu:

 • 30 spotkań po 75 minut raz w tygodniu
 • Dostęp do platformy e – learningowej na której można trenować kolejne umiejętności
 • Nasze kursu skupiają się nie tylko na wspieraniu dzieci. Naszym marzeniem jest budowanie społeczności rodziców świadomie zaangażowanych w rozwój dzieci, dlatego więc systematycznie organizujemy warsztaty dla rodziców
 • Każdy rodzic otrzymuje od trenera systematyczne informacje na temat postępów dziecka a raz w tygodniu smsa lub maila z informacją o tym, co wydarzyło się na zajęciach

Sprawdź nasz CENNIK

Wielka Odyseja Neuronów: kurs efektywnej nauki dla młodzieży i dorosłych

Jest to kurs dedykowany młodzieży i dorosłym , które potrafią już biegle czytać. Kurs skonstruowany jest tak, aby każdy kursant wiedział, jak się uczyć, żeby się nauczyć oraz żeby proces nauki był przyjemny i efektywny.

Program Początek Niesamowitej Odysei Neuronów: budzi pasję poznawczą, oswaja ze szkołą, rozwija wszechstronne uzdolnienia, nie tylko matematyczno – logiczne i językowe oraz zaciekawia światem w sposób przyjazny mózgowi małego dziecka.

Elementy kursu

 • Fitness mózgu – na naszych zajęciach dbamy o to, aby mózgi naszych kursantów, dzięki odpowiednio dobranym zadaniom, grom i zabawom wytwarzały nowe połączenia między neuronami. To dlatego od czasu do czasu zamiast rąk używamy stóp albo poznajemy nowe zapachy, które wspomagają zapamiętywanie.
 • Trening pamięci i koncentracji uwagi: kto nie ma umiejętności koncentrowania uwagi, ten niczego się nie nauczy. A że z tym coraz bardziej krucho, nie tylko wśród dzieci, potrzeba szczególnej troski, aby kontynuować rozwijanie umiejętności skupiania się na wykonywanym zadaniu i kierowania uwagi na to, co najistotniejsze. Uwaga jest nieodzowna, ale może stwarzać problemy jeśli zostanie błędnie skierowana – wtedy proces nauki utknie w martwym punkcie. Największy talent w pedagogice to ciągłe przykuwanie i nakierowywanie uwagi dzieci, tak aby odpowiednio je prowadzić. W ten talent wyposażeni są wszyscy trenerzy Małej Odysei Neuronów.

  Na tym etapie wkraczają super moce - pomoce:

  1. Gry z kostkami do gry
  2. Żonglowanie skrzyżne
  3. Specjalny autorski podręcznik z ćwiczeniami na koncentrację uwagi oraz trening pamięci, a w nim np. piramidy i kwadraty
  4. Nauka robienia notatek w formie map myśli, aby w proces nauki zaangażowane były obie półkule mózgowe
  5. Zapoznanie z podstawowymi technikami pamięciowymi
 • Trening szybkiego czytania ze zrozumieniem. Osoby, które rozpoczynają kurs czytają zwykle z tempem około 50-120 słów na minutę i dość niskim poziomem rozumienia tekstu oscylującym wokół 30-50 % tekstu. Dlaczego? Dlatego, że na tyle pozwala nam tradycyjna technika czytania. Osoby, które uczestniczą w kursie zaczynają czytać z tempem około 500-1000 słów na minutę, a poziom rozumienia tekstu wzrasta do 80-100 %. Magia? Nie, chociaż tak może się wydawać na pierwszy rzut oka. To wynik odpowiednich ćwiczeń: oka, ręki, poznania nowych technik czytania, pracy z tekstem oraz wielu innych czynników. Wyobraź sobie o ile skróci się czas kasiążek, prasy, rozwiązywania zadań z treścią, jeśli Twoje tempo czytania przyspieszy 10-20 krotnie, poprawiając przy tym poziom rozumienia tekstu.
 • Kształtowanie poczucia kompetencji oraz własnej wartości Człowiek, który wie, jak się uczyć i potrafi robić to efektywnie, odnosi sukcesy i nie czuje się obciążony i przytłoczony. To dla nas bardzo ważne. Naszą misją jest tworzenie przestrzeni, programów i kursów przyjaznych mózgowi. Nasi kursanci to osoby radosne, twórcze i pewne siebie.

Korzyści płynące z kursu: nauczysz się:

 • Szybko czytać ze zrozumieniem: osiągniesz tempo nawet ponad 1000 słów na minutę i zwiększysz poziom rozumienia tekstu
 • Poznasz różne strategie pracy z tekstem
 • Poznasz swoją preferencję poznawczą i zobaczysz, jak pracując w zgodzie z nią podnosić wydajność pracy intelektualnej
 • Poznasz podstawowe prawidłowości pracy mózgu
 • Nauczysz się robić twórcze notatki wykorzystując mapy myśli oraz piktogramy
 • Dzięki intensywnemu treningowi Twoja pamięć i koncentracja zwiększą swoją wydajność i efektywność

Szczegóły kursu:

 • 20 spotkań po 90 minut lub 40 spotkań po 45 minut
 • Dostęp do platformy e – learningowej na której można trenować kolejne umiejętności
 • Nasze kursu skupiają się nie tylko na wspieraniu dzieci. Naszym marzeniem jest budowanie społeczności rodziców świadomie zaangażowanych w rozwój dzieci, dlatego więc systematycznie organizujemy warsztaty dla rodziców
 • Każdy rodzic otrzymuje od trenera systematyczne informacje na temat postępów dziecka a raz w tygodniu smsa lub maila z informacją o tym, co wydarzyło się na zajęciach

Sprawdź nasz CENNIK

Ortograficzna Odyseja Neuronów

Kurs dedykowanym dzieciom ze szkół podstawowych, w którym podstawą jest polisensoryczność, techniki pamięciowe oraz inteligencje wielorakie jako wsparcie przyswajania niełatwiej sztuki ortografii.

Dzięki udziałowi w kursie Twoje dziecko:

 • Przyswoi zasady ortograficzne
 • Nabierze umiejętności poprawnego zapisu słów
 • Będzie trenowało pamięć i koncentrację
 • Nabierze wiary we własne kompetencje i możliwości
 • Poprawi tempo czytania
 • Nauczy się wykorzystywać zmysły do szybkiego zapamiętywania zasad
 • Zdobędzie umiejętności ortograficzne dzięki technikom pamięciowym

Szczegóły kursu:

 • 30 spotkań po 75 minut raz w tygodniu
 • Nasze kursu skupiają się nie tylko na wspieraniu dzieci. Naszym marzeniem jest budowanie społeczności rodziców świadomie zaangażowanych w rozwój dzieci, dlatego więc systematycznie organizujemy warsztaty dla rodziców
 • Każdy rodzic otrzymuje od trenera systematyczne informacje na temat postępów dziecka a raz w tygodniu smsa lub maila z informacją o tym, co wydarzyło się na zajęciach
 • Sprawdź nasz CENNIK

Odyseja kreatywności: kurs twórczego i logicznego myślenia dla dzieci od 11 roku życia

Każdy chce być kreatywny. Każdy powinien chcieć być kreatywnym. Kreatywność sprawia, że życie jest przyjemniejsze, bardziej interesujące i pełne osiągnięć. Badania pokazują, że 94 procent młodych ludzi wymienia „osiągnięcia” jako najważniejszą rzecz w ich życiu. Kreatywność jest kluczową umiejętnością niezbędną do osiągnięcia czegoś. Bez kreatywności są tylko powtórzenia i rutyna. To sprawy bardzo wartościowe i stanowią znaczącą część naszego zachowania, ale właśnie kreatywność potrzebna jest do umożliwienia zmian, rozwoju i wytyczania nowych kierunków. Wyobraź sobie konkurs gotowania i wielu kucharzy stojących wzdłuż długiego stołu. Każdy z nich ma do dyspozycji takie same składniki i taki sam sprzęt. Kto wygra te zawody? Na niższym poziomie konkursu zwycięży kucharz najwyższej jakości. Ale na wyższym poziomie wszyscy mają doskonałe umiejętności. Który z nich w takim razie zwycięży? Szef kuchni, który potrafi zamienić dostępne składniki w coś o wyróżniającej się jakości. W biznesie konkurowanie z Indiami i Chinami w dziedzinie cen jest niemożliwe. Stworzenie nowej wartości staje się podstawą konkurencji. A to z kolei wymaga poważniejszego niż obecnie zaangażowania w kreatywność.

KREATYWNOŚĆ JAKO TALENT

Zbyt wiele ludzi uważa, że kreatywność jest talentem, z jakim niektórzy się rodzą, a reszta może im tylko zazdrościć. Jest to negatywne i całkowicie błędne podejście. I w naszym kursie zmieniamy to podejście ponieważ kreatywność jest umiejętnością. Kreatywność jest umiejętnością, której można się nauczyć, a potem rozwijać ją i stosować. Kreatywność jest umiejętnością, której każdy może się nauczyć, ćwiczyć ją i wykorzystywać. Jest umiejętnością w takim samym stopniu co jazda na nartach, gra w tenisa, gotowanie czy nauka matematyki. Każdy może zdobyć te umiejętności. Nie każdy jednak będzie w nich równie dobry. Niektórzy gotują lepiej niż inni, także lepiej niż inni grają w tenisa. Każdy jednak może się tego nauczyć i trenując, też starać się być lepszy.

Elementy kursu:

 • Fitness mózgu – na naszych zajęciach dbamy o to, aby mózgi naszych kursantów, dzięki odpowiednio dobranym zadaniom, grom i zabawom wytwarzały nowe połączenia między neuronami. To dlatego od czasu do czasu zamiast rąk używamy stóp albo poznajemy nowe zapachy, które wspomagają zapamiętywanie.
 • Trening pamięci i koncentracji uwagi: kto nie ma umiejętności koncentrowania uwagi, ten niczego się nie nauczy. A że z tym coraz bardziej krucho, nie tylko wśród dzieci, potrzeba szczególnej troski, aby kontynuować rozwijanie umiejętności skupiania się na wykonywanym zadaniu i kierowania uwagi na to, co najistotniejsze. Uwaga jest nieodzowna, ale może stwarzać problemy jeśli zostanie błędnie skierowana – wtedy proces nauki utknie w martwym punkcie. Największy talent w pedagogice to ciągłe przykuwanie i nakierowywanie uwagi dzieci, tak aby odpowiednio je prowadzić. W ten talent wyposażeni są wszyscy trenerzy Małej Odysei Neuronów.
 • Trening kreatywności, myślenia logicznego i abstrakcyjnego:
  1. Metoda 4 kapeluszy, burza mózgów oraz wiele, wiele innych
  2. Praca na wyrazach przypadkowych i dziesiątki gier na ich podstawie, aby myślenie kreatywne stało się nawykiem
  3. Zabawy rozwijające niecodzienne rozwiązywanie codziennych problemów
  4. Zapoznanie z zaawansowanymi technikami szybkiego czytania
  5. Poznanie zaawansowanych mnemotechnik

Szczegóły kursu:

 • 30 spotkań po 75 minut raz w tygodniu
 • Dostęp do platformy e – learningowej na której można trenować kolejne umiejętności
 • Nasze kursu skupiają się nie tylko na wspieraniu dzieci. Naszym marzeniem jest budowanie społeczności rodziców świadomie zaangażowanych w rozwój dzieci, dlatego więc systematycznie organizujemy warsztaty dla rodziców
 • Każdy rodzic otrzymuje od trenera systematyczne informacje na temat postępów dziecka a raz w tygodniu SMS lub email z informacją o tym, co wydarzyło się na zajęciach

Sprawdź nasz CENNIK

Początek Niesamowitej Odysei Neuronów: kurs rozwoju inteligencji wielorakich dla uczniów klas 1 i 2

Nauka sprawności czytania, stymulowanie harmonijnego rozwoju wszystkich obszarów i poziomów inteligencji wielorakiej, umiejętności uczenia się i poczucia kompetencji i pewności siebie dla dzieci z klas 1 i 2

Jest to program specjalnie skonstruowany dla dzieci klas 1 i 2, które rozpoczynają edukację. To doskonały czas, na bezpieczne wprowadzenie dzieci w świat wiedzy i nauki, pokazania, że nauka może być wspaniałą przygodą; otwarcie dziecka na ciekawą wiedzę, robienie eksperymentów i pierwszych doświadczeń naukowych; rozwijanie umiejętności czytania i uczenia się; wzmacnianie poczucia własnej wartości poprzez odkrywanie indywidualnych i nie powtarzalnych uzdolnień dziecka, ponieważ to wszystko ułatwi nie tylko funkcjonowanie w szkole, ale i położy podwaliny pod dobry start w przyszłość.

Program Początek Niesamowitej Odysei Neuronów: budzi pasję poznawczą, oswaja ze szkołą, rozwija wszechstronne uzdolnienia, nie tylko matematyczno – logiczne i językowe oraz zaciekawia światem w sposób przyjazny mózgowi małego dziecka.

Elementy Kursu:

 • Nauka czytania metodą globalną i sylabową poprzez zabawę, która jako naturalna potrzeba i aktywność dziecka, stanowi najlepsze środowisko do opanowania tej skomplikowanej umiejętności. Gry, zabawy i emocjonujące dyskusje to podstawa naszych zajęć. Dzięki zastosowanym metodom dziecko w sposób naturalny i niewymuszony osiąga biegłość czytania ze zrozumieniem i dzięki temu budzi się w nim pasja czytelnicza. To niezwykle ważne, ponieważ dzieci sprawnie czytające, zazwyczaj odnoszą większe sukcesy w szkole. Przecież czytanie, to nie tylko lektury i język polski, ale i zadania z treścią na matematyce, fizyce, chemii….kto nie rozumie treści tych zadań, nie będzie potrafił ich rozwiązać, nawet jeśli potrafi dobrze liczyć. Czytanie rozwija pamięć, koncentrację, wyobraźnię, poszerza wiedzę ogólną i wzbogaca zasób słownictwa, a także wspiera przyswajanie zasad ortograficznych. Nasi kursanci wyrastają na małych pasjonatów czytelnictwa.
 • Fitness mózgu – na naszych zajęciach dbamy o to, aby mózgi naszych kursantów, dzięki odpowiednio dobranym zadaniom, wytwarzały nowe połączenia między neuronami. To dlatego od czasu do czasu zamiast rąk używamy stóp albo poznajemy nowe zapachy, które wspomagają zapamiętywanie.
 • Trening pamięci i koncentracji uwagi: kto nie ma umiejętności koncentrowania uwagi, ten niczego się nie nauczy. A że z tym coraz bardziej krucho, nie tylko wśród dzieci, potrzeba szczególnej troski, aby nauczyć najmłodszych skupiania się na wykonywanym zadaniu i kierowania uwagi na to, co najistotniejsze. Uwaga jest nieodzowna, ale może stwarzać problemy jeśli zostanie błędnie skierowana – wtedy proces nauki utknie w martwym punkcie. Największy talent w pedagogice to ciągłe przykuwanie i nakierowywanie uwagi dzieci, tak aby odpowiednio je prowadzić. W ten talent wyposażeni są wszyscy trenerzy Odysei Neuronów.
 • Rozwijanie inteligencji wielorakiej. Każde dziecko jest mądre – niebywale mądre. Każde wyposażone jest w niepowtarzalny wachlarz zdolności. Unikalny tak samo, jak linie papilarne. W tradycyjnej szkole, bardzo często nagradzane i doceniane są dzieci u których dominują uzdolnienie językowe albo matematyczne. Wszystkie inne giną w ich cieniu, tracąc poczucie własnej wartości. Tak być nie może. Poza inteligencją lingwistyczną i matematyczno – logiczną, mamy jeszcze: inteligencję przyrodniczą, muzyczną, cielesno - kinetyczną, przestrzenną, interpersonalną i intrapersonalną. Naszą misją jest stymulowanie harmonijnego rozwoju każdej z nich, po to aby każde dziecko czuło się kompetentne i miało poczucie własnej wartości, dzięki temu wyrośnie na człowieka świadomego siebie i gotowego na odnoszenie sukcesów.

Dlaczego warto?

Początek szkoły podstawowej to niezwykle ważny moment w życiu małego człowieka. Od niego zależy bardzo wiele. On ukształtuje jego podejście do nauki i wpłynie na rozwój bądź zanik pasji poznawczej. To także czas, który kształtować będzie poczucie kompetencji i własnej wartości, kładąc podwaliny nie tylko pod dalszą edukację, ale także dorosłe życie.

Dzięki udziałowi w kursie Twoje dziecko:

 • Doświadczy, że nauka to świetna zabawa
 • Poczuje się wartościowe i kompetentne
 • Nauczyć się czytać metodą przyjazną mózgowi i będzie rozumiało czytany tekst, a nie tylko składało literki
 • Rozwinie pasję poznawczą
 • Nauczy się angażować w zajęcia dzięki ich barwnej formule opartej o gry i zabawy
 • Pozna swój własny wachlarz niepowtarzalnych uzdolnień
 • Będzie potrafiło koncentrować się i kierować swoją uwagę na rzeczy istotne

Szczegóły kursu

 • 60 spotkań 2 razy w tygodniu po 45 minut: w poszanowaniu dla dziecięcych możliwości skupiania uwagi oraz po to, aby uniknąć zjawiska nadmiaru bodźców
 • Nasze kursu skupiają się nie tylko na wspieraniu dzieci. Naszym marzeniem jest budowanie społeczności rodziców świadomie zaangażowanych w rozwój dzieci, dlatego więc systematycznie organizujemy warsztaty dla rodziców
 • Każdy rodzic otrzymuje od trenera systematyczne informacje na temat postępów dziecka a raz w tygodniu smsa lub maila z informacją o tym, co wydarzyło się na zajęciach

Sprawdź nasz CENNIK

Mała Odyseja Neuronów: kurs efektywnej nauki dla dzieci klas starszych

Jest to kurs dedykowany dzieciom od klasy, które potrafią już biegle czytać. Przed nimi coraz więcej wyzwań stawianych w szkole, coraz obszerniejszy materiał i więcej przedmiotów. To dlatego potrzeba im umiejętności uczenia się. Kurs skonstruowany jest tak, aby każdy kursant wiedział, jak się uczyć, żeby się nauczyć oraz żeby proces nauki był przyjemny i efektywny.

Program Początek Niesamowitej Odysei Neuronów: budzi pasję poznawczą, oswaja ze szkołą, rozwija wszechstronne uzdolnienia, nie tylko matematyczno – logiczne i językowe oraz zaciekawia światem w sposób przyjazny mózgowi małego dziecka.

Elementy kursu

 • Fitness mózgu – na naszych zajęciach dbamy o to, aby mózgi naszych kursantów, dzięki odpowiednio dobranym zadaniom, grom i zabawom wytwarzały nowe połączenia między neuronami. To dlatego od czasu do czasu zamiast rąk używamy stóp albo poznajemy nowe zapachy, które wspomagają zapamiętywanie.
 • Trening pamięci i koncentracji uwagi: kto nie ma umiejętności koncentrowania uwagi, ten niczego się nie nauczy. A że z tym coraz bardziej krucho, nie tylko wśród dzieci, potrzeba szczególnej troski, aby kontynuować rozwijanie umiejętności skupiania się na wykonywanym zadaniu i kierowania uwagi na to, co najistotniejsze. Uwaga jest nieodzowna, ale może stwarzać problemy jeśli zostanie błędnie skierowana – wtedy proces nauki utknie w martwym punkcie. Największy talent w pedagogice to ciągłe przykuwanie i nakierowywanie uwagi dzieci, tak aby odpowiednio je prowadzić. W ten talent wyposażeni są wszyscy trenerzy Małej Odysei Neuronów.

  Na tym etapie wkraczają super moce - pomoce:

  1. Zabawy z kostkami do gry
  2. Żonglowanie skrzyżne
  3. Specjalny autorski podręcznik z ćwiczeniami na koncentrację uwagi oraz trening pamięci, a w nim np. piramidy i kwadraty
  4. Nauka robienia notatek w formie map myśli, aby w proces nauki zaangażowane były obie półkule mózgowe
  5. Zapoznanie z podstawowymi technikami pamięciowymi

  UWAGA: A to wszystko trenowane na materiale szkolnym, aby dzieci wiedziały, jak się uczyć, żeby się efektywnie nauczyć!

 • Trening szybkiego czytania ze zrozumieniem. Dzieci, które rozpoczynają kurs czytają zwykle z tempem około 50-120 słów na minutę i dość niskim poziomem rozumienia tekstu oscylującym wokół 30-50 % tekstu. Dlaczego? Dlatego, że na tyle pozwala nam tradycyjna technika czytania. Dzieci, które uczestniczą w kursie zaczynają czytać z tempem około 500-1000 słów na minutę, a poziom rozumienia tekstu wzrasta do 80-100 %. Magia? Nie, chociaż tak może się wydawać na pierwszy rzut oka. To wynik odpowiednich ćwiczeń: oka, ręki, poznania nowych technik czytania, pracy z tekstem oraz wielu innych czynników. Wyobraź sobie o ile skróci się czas nauki, czytania lektur, rozwiązywania zadań z treścią, jeśli Twoje dziecko przyspieszy tempo czytania 10-20krotnie, poprawiając przy tym poziom rozumienia tekstu.
 • Kształtowanie poczucia kompetencji oraz własnej wartości Dziecko, które wie, jak się uczyć i potrafi robić to efektywnie, odnosi sukcesy i nie czuje się obciążone i przytłoczone. To dla nas bardzo ważne. Naszą misją jest tworzenie przestrzeni, programów i kursów przyjaznych mózgowi. Nasi kursanci to dzieci radosne, twórcze i pewne siebie.

Dlaczego warto?

Każdy z nas wie, jak ważna jest umiejętność uczenia się. Bez niej można godzinami siedzieć nad książką, powtarzać do sprawdzianu a efekt będzie mało zadowalający. Wiemy także, że w szkole nikt dziecku nie pokaże, jak się uczyć, żeby się nauczyć. Tak więc, aby nauka nie szła w przysłowiowy las, zapraszamy do nas

Dzięki udziałowi w kursie Twoje dziecko:

 • Nauczy się, jak się uczyć
 • Skróci czas nauki 2 a nawet 3krotnie
 • Czas zaoszczędzony na nauce szkolnej będzie mogło wykorzystać na rozwój innych pasji i zainteresowań
 • Nabierze wiary we własne kompetencje i możliwości
 • Pozna techniki pamięciowe
 • Pozna techniki szybkiego czytania
 • Zacznie czytać w tempie 500-1000 słów na minutę, a poziom rozumienia tekstu zwiększy się do 80-100%
 • Będzie pasjonatem czytania
 • Nauczy się wykorzystywać piktogramy
 • Stanie się mistrzem robienia notatek nieliniowych, tzw. map myśli

Szczegóły kursu:

 • 30 spotkań po 75 minut raz w tygodniu
 • Dostęp do platformy e – learningowej na której można trenować kolejne umiejętności
 • Nasze kursu skupiają się nie tylko na wspieraniu dzieci. Naszym marzeniem jest budowanie społeczności rodziców świadomie zaangażowanych w rozwój dzieci, dlatego więc systematycznie organizujemy warsztaty dla rodziców
 • Każdy rodzic otrzymuje od trenera systematyczne informacje na temat postępów dziecka a raz w tygodniu smsa lub maila z informacją o tym, co wydarzyło się na zajęciach

Sprawdź nasz CENNIK

Odyseja Neuronów: kurs efektywnej nauki dla młodzieży i dorosłych

Jest to kurs dedykowany młodzieży i dorosłym , które potrafią już biegle czytać. Kurs skonstruowany jest tak, aby każdy kursant wiedział, jak się uczyć, żeby się nauczyć oraz żeby proces nauki był przyjemny i efektywny.

Program Początek Niesamowitej Odysei Neuronów: budzi pasję poznawczą, oswaja ze szkołą, rozwija wszechstronne uzdolnienia, nie tylko matematyczno – logiczne i językowe oraz zaciekawia światem w sposób przyjazny mózgowi małego dziecka.

Elementy kursu

 • Fitness mózgu – na naszych zajęciach dbamy o to, aby mózgi naszych kursantów, dzięki odpowiednio dobranym zadaniom, grom i zabawom wytwarzały nowe połączenia między neuronami. To dlatego od czasu do czasu zamiast rąk używamy stóp albo poznajemy nowe zapachy, które wspomagają zapamiętywanie.
 • Trening pamięci i koncentracji uwagi: kto nie ma umiejętności koncentrowania uwagi, ten niczego się nie nauczy. A że z tym coraz bardziej krucho, nie tylko wśród dzieci, potrzeba szczególnej troski, aby kontynuować rozwijanie umiejętności skupiania się na wykonywanym zadaniu i kierowania uwagi na to, co najistotniejsze. Uwaga jest nieodzowna, ale może stwarzać problemy jeśli zostanie błędnie skierowana – wtedy proces nauki utknie w martwym punkcie. Największy talent w pedagogice to ciągłe przykuwanie i nakierowywanie uwagi dzieci, tak aby odpowiednio je prowadzić. W ten talent wyposażeni są wszyscy trenerzy Małej Odysei Neuronów.

  Na tym etapie wkraczają super moce - pomoce:

  1. Gry z kostkami do gry
  2. Żonglowanie skrzyżne
  3. Specjalny autorski podręcznik z ćwiczeniami na koncentrację uwagi oraz trening pamięci, a w nim np. piramidy i kwadraty
  4. Nauka robienia notatek w formie map myśli, aby w proces nauki zaangażowane były obie półkule mózgowe
  5. Zapoznanie z podstawowymi technikami pamięciowymi
 • Trening szybkiego czytania ze zrozumieniem. Osoby, które rozpoczynają kurs czytają zwykle z tempem około 50-120 słów na minutę i dość niskim poziomem rozumienia tekstu oscylującym wokół 30-50 % tekstu. Dlaczego? Dlatego, że na tyle pozwala nam tradycyjna technika czytania. Osoby, które uczestniczą w kursie zaczynają czytać z tempem około 500-1000 słów na minutę, a poziom rozumienia tekstu wzrasta do 80-100 %. Magia? Nie, chociaż tak może się wydawać na pierwszy rzut oka. To wynik odpowiednich ćwiczeń: oka, ręki, poznania nowych technik czytania, pracy z tekstem oraz wielu innych czynników. Wyobraź sobie o ile skróci się czas kasiążek, prasy, rozwiązywania zadań z treścią, jeśli Twoje tempo czytania przyspieszy 10-20 krotnie, poprawiając przy tym poziom rozumienia tekstu.
 • Kształtowanie poczucia kompetencji oraz własnej wartości Człowiek, który wie, jak się uczyć i potrafi robić to efektywnie, odnosi sukcesy i nie czuje się obciążony i przytłoczony. To dla nas bardzo ważne. Naszą misją jest tworzenie przestrzeni, programów i kursów przyjaznych mózgowi. Nasi kursanci to osoby radosne, twórcze i pewne siebie.

Korzyści płynące z kursu: nauczysz się:

 • Szybko czytać ze zrozumieniem: osiągniesz tempo nawet ponad 1000 słów na minutę i zwiększysz poziom rozumienia tekstu
 • Poznasz różne strategie pracy z tekstem
 • Poznasz swoją preferencję poznawczą i zobaczysz, jak pracując w zgodzie z nią podnosić wydajność pracy intelektualnej
 • Poznasz podstawowe prawidłowości pracy mózgu
 • Nauczysz się robić twórcze notatki wykorzystując mapy myśli oraz piktogramy
 • Dzięki intensywnemu treningowi Twoja pamięć i koncentracja zwiększą swoją wydajność i efektywność

Szczegóły kursu:

 • 20 spotkań po 90 minut lub 40 spotkań po 45 minut
 • Dostęp do platformy e – learningowej na której można trenować kolejne umiejętności
 • Nasze kursu skupiają się nie tylko na wspieraniu dzieci. Naszym marzeniem jest budowanie społeczności rodziców świadomie zaangażowanych w rozwój dzieci, dlatego więc systematycznie organizujemy warsztaty dla rodziców
 • Każdy rodzic otrzymuje od trenera systematyczne informacje na temat postępów dziecka a raz w tygodniu smsa lub maila z informacją o tym, co wydarzyło się na zajęciach

Sprawdź nasz CENNIK

Nieskończona Odyseja Neuronów: kurs efektywnej nauki dla zaawansowanych (dzieci po kursie podstawowym)

To program skonstruowany z myślą o dzieciach, które zakończyły przygodę z kursem podstawowym. Jego celem jest rozwój już nabytych kompetencji poprzez poznanie zaawansowanych technik pamięciowych i technik bardzo szybkiego czytania ze zrozumieniem. Dzieci trenują także myślenie twórcze i logiczne oraz utrwalają zasady ortografii za pomocą technik pamięciowych. Wszystkie umiejętności ćwiczą także na materiale szkolnym, aby cały czas doskonalić umiejętność efektywnego uczenia się.

Dzięki udziałowi w kursie Twoje dziecko:

 • Udoskonali swoje techniki efektywnego uczenia się
 • Oswoi ortografię i nie będzie mieć z nią kłopotów
 • Czas zaoszczędzony na nauce szkolnej będzie mogło wykorzystać na rozwój innych pasji i zainteresowań
 • Nabierze wiary we własne kompetencje i możliwości
 • Pozna zaawansowane techniki pamięciowe
 • Poza techniki bardzo szybkiego czytania
 • Zacznie czytać w tempie 1000-2000 słów na minutę, a poziom rozumienia tekstu zwiększy się do 80-100%
 • Będzie pasjonatem czytania

Szczegóły kursu:

 • 30 spotkań po 75 minut raz w tygodniu
 • Dostęp do platformy e – learningowej na której można trenować kolejne umiejętności
 • Nasze kursu skupiają się nie tylko na wspieraniu dzieci. Naszym marzeniem jest budowanie społeczności rodziców świadomie zaangażowanych w rozwój dzieci, dlatego więc systematycznie organizujemy warsztaty dla rodziców
 • Każdy rodzic otrzymuje od trenera systematyczne informacje na temat postępów dziecka a raz w tygodniu smsa lub maila z informacją o tym, co wydarzyło się na zajęciach

Sprawdź nasz CENNIK

Odyseja kreatywności: kurs twórczego i logicznego myślenia dla dzieci od 12 roku życia

Każdy chce być kreatywny. Każdy powinien chcieć być kreatywnym. Kreatywność sprawia, że życie jest przyjemniejsze, bardziej interesujące i pełne osiągnięć. Badania pokazują, że 94 procent młodych ludzi wymienia „osiągnięcia” jako najważniejszą rzecz w ich życiu. Kreatywność jest kluczową umiejętnością niezbędną do osiągnięcia czegoś. Bez kreatywności są tylko powtórzenia i rutyna. To sprawy bardzo wartościowe i stanowią znaczącą część naszego zachowania, ale właśnie kreatywność potrzebna jest do umożliwienia zmian, rozwoju i wytyczania nowych kierunków. Wyobraź sobie konkurs gotowania i wielu kucharzy stojących wzdłuż długiego stołu. Każdy z nich ma do dyspozycji takie same składniki i taki sam sprzęt. Kto wygra te zawody? Na niższym poziomie konkursu zwycięży kucharz najwyższej jakości. Ale na wyższym poziomie wszyscy mają doskonałe umiejętności. Który z nich w takim razie zwycięży? Szef kuchni, który potrafi zamienić dostępne składniki w coś o wyróżniającej się jakości. W biznesie konkurowanie z Indiami i Chinami w dziedzinie cen jest niemożliwe. Stworzenie nowej wartości staje się podstawą konkurencji. A to z kolei wymaga poważniejszego niż obecnie zaangażowania w kreatywność.

KREATYWNOŚĆ JAKO TALENT

Zbyt wiele ludzi uważa, że kreatywność jest talentem, z jakim niektórzy się rodzą, a reszta może im tylko zazdrościć. Jest to negatywne i całkowicie błędne podejście. I w naszym kursie zmieniamy to podejście ponieważ kreatywność jest umiejętnością. Kreatywność jest umiejętnością, której można się nauczyć, a potem rozwijać ją i stosować. Kreatywność jest umiejętnością, której każdy może się nauczyć, ćwiczyć ją i wykorzystywać. Jest umiejętnością w takim samym stopniu co jazda na nartach, gra w tenisa, gotowanie czy nauka matematyki. Każdy może zdobyć te umiejętności. Nie każdy jednak będzie w nich równie dobry. Niektórzy gotują lepiej niż inni, także lepiej niż inni grają w tenisa. Każdy jednak może się tego nauczyć i trenując, też starać się być lepszy.

Elementy kursu:

 • Fitness mózgu – na naszych zajęciach dbamy o to, aby mózgi naszych kursantów, dzięki odpowiednio dobranym zadaniom, grom i zabawom wytwarzały nowe połączenia między neuronami. To dlatego od czasu do czasu zamiast rąk używamy stóp albo poznajemy nowe zapachy, które wspomagają zapamiętywanie.
 • Trening pamięci i koncentracji uwagi: kto nie ma umiejętności koncentrowania uwagi, ten niczego się nie nauczy. A że z tym coraz bardziej krucho, nie tylko wśród dzieci, potrzeba szczególnej troski, aby kontynuować rozwijanie umiejętności skupiania się na wykonywanym zadaniu i kierowania uwagi na to, co najistotniejsze. Uwaga jest nieodzowna, ale może stwarzać problemy jeśli zostanie błędnie skierowana – wtedy proces nauki utknie w martwym punkcie. Największy talent w pedagogice to ciągłe przykuwanie i nakierowywanie uwagi dzieci, tak aby odpowiednio je prowadzić. W ten talent wyposażeni są wszyscy trenerzy Małej Odysei Neuronów.
 • Trening kreatywności, myślenia logicznego i abstrakcyjnego:
  1. Metoda 4 kapeluszy, burza mózgów oraz wiele, wiele innych
  2. Praca na wyrazach przypadkowych i dziesiątki gier na ich podstawie, aby myślenie kreatywne stało się nawykiem
  3. Zabawy rozwijające niecodzienne rozwiązywanie codziennych problemów
  4. Zapoznanie z zaawansowanymi technikami szybkiego czytania
  5. Poznanie zaawansowanych mnemotechnik

Szczegóły kursu:

 • 30 spotkań po 75 minut raz w tygodniu
 • Dostęp do platformy e – learningowej na której można trenować kolejne umiejętności
 • Nasze kursu skupiają się nie tylko na wspieraniu dzieci. Naszym marzeniem jest budowanie społeczności rodziców świadomie zaangażowanych w rozwój dzieci, dlatego więc systematycznie organizujemy warsztaty dla rodziców
 • Każdy rodzic otrzymuje od trenera systematyczne informacje na temat postępów dziecka a raz w tygodniu SMS lub email z informacją o tym, co wydarzyło się na zajęciach

Sprawdź nasz CENNIK